ANNONS

Bergshamrabor vill bryta sig loss

Om Bergshamraborna fick fatta beslut på egen hand skulle området få ett lyft, anser Björn Bränngård.
Om Bergshamraborna fick fatta beslut på egen hand skulle området få ett lyft, anser Björn Bränngård.
En motorväg som skär rakt genom bebyggelsen. Ett utarmat centrum som fortfarande väntar på upprustning. Ett bibliotek som skär ner på öppettiderna.

Många Bergshamrabor har fått nog och vill bryta sig loss från Solna.
ANNONS

Situationen i Bergshamra är ett ofta återkommande ämne på Lokaltidningen Mitt i:s insändarsida. Den senaste tiden har nedskärningen på biblioteket rört upp känslor. Många Bergshamrabor har uttryckt att de känner sig bortglömda av kommunledningen.

Björn Bränngård vill inte vänta på att politikerna i Solna centrum ska börja bry sig. Han lanserar i stället en djärv idé – att dela kommunen!

– Då skulle vi snabbare få igenom våra lokala idéer och kunna påverka vårt område mycket mer, säger han.

Den nya kommunen skulle få naturliga gränser mot Sollentuna, Edsviken, Brunnsviken och i väster E4 som gräns mot Solna.

Till ytan skulle man bli Sveriges absolut minsta kommun. Med cirka 8 000 relativt välmående invånare skulle ekonomin inte bli något problem, menar Björn Bränngård som har fått stort stöd av grannar.

– Vi skulle bli en av Sveriges rikaste kommuner. Vi skulle få intäkter från nybyggen, som vi kunde investera för så att det gynnade oss här, säger han.

För att dela en kommun krävs ett beslut i kommunfullmäktige. För att frågan ska hamna där krävs att 10 procent av de röstberättigade i Solna ställer sig bakom förslaget, eller att en ledamot i fullmäktige tar upp frågan.

En som uppvaktats är fullmäktigeledamoten, och Bergshamrabon, Thomas Magnusson (V). Han vill dock hellre satsa på närdemokrati och dialog.

– Jag förstår missnöjet, men att dela kommunen blir svårt eftersom det är ett så litet samhälle. Det som skulle kunna funka är en typ av stadsdelsnämnd.

ANNONS

Kommunfullmäktiges ordförande Sven Kinnander (M), också han Bergshamrabo, säger sig även han förstå frustration.

– Det har skett en en förändring i centrum. Affärer och service har försvunnit, vilket gör att folk känner sig utsatta. Men idén om att dela av är orealistisk. Däremot har de rätt i att något borde hända. Vi måste jobba mer med Bergshamrafrågor och låta folk vara mer delaktiga, konstaterar han.

Även om politikerna är avvaktande, jobbar Björn Bränngård och andra sympatisörer vidare med frågan. Närmast väntar en namninsamling för att väcka intresse och opinion.

Fakta

Borde Bergshamra bilda en egen kommun?

Rolf Karlsson, 60, Bergshamra allé: ”De här känslorna har nog med biblioteksfrågan att göra, att en del känner sig utanför. Jag tror inte det är så bra, utan tror på att hålla ihop.”
Päivi Seppä, 48, Rådjursstigen:

”Jag har aldrig tänkt tanken ... men varför inte? Jo, gärna, jag är mer Bergshamrabo än Solnabo. Vi är lite unika här, med många nationaliteter.
Liselott Malmsten, 89, Pipers väg:

”Oj, det vet jag inte. Men jo, det är en bra idé, om vi får bestämma mer själva då. Då kan vi bestämma att det inte ska byggas något nytt.”