Bergshamraeleverna får mest skolgård i Solna

Klass 4A är väldigt nöjda med sin stora skolgård.
Klass 4A är väldigt nöjda med sin stora skolgård.
"Här i Bergshamra är vi lyckligt lottade", säger rektorn Curt Ohlsson.
"Här i Bergshamra är vi lyckligt lottade", säger rektorn Curt Ohlsson.
Tilda Lindskog, Nicloe Mesa Fontanilles och Hampus Bergstedt spelar gärna fotboll.
Tilda Lindskog, Nicloe Mesa Fontanilles och Hampus Bergstedt spelar gärna fotboll.
Nicole Mesa Fontanilles hoppar klockan i studsmattan med klasskompisarna i 4A.
Nicole Mesa Fontanilles hoppar klockan i studsmattan med klasskompisarna i 4A.
Klass 4A på Bergshamraskolan är stolta över sin stora skolgård. Där har varje elev 45 kvadratmeter fri skolgårdsyta var. Det är mest yta per i elev i hela Solna stad. Bara fyra av elva skolgårdar i Solna klarar Boverkets riktlinjer.

Bergshamraskolan i Solna är en av kommunens skolor som har det väl förspänt när det kommer till skolgårdsyta. En delförklaring till det är att skolan gått från att ha cirka 800 elever till att nu bara ha 420. Skolgården är 18 800 kvadratmeter fri yta, vilket ger cirka 45 kvadratmeter fri yta per elev. Med det klarar de Boverkets rekommendationer med god marginal.

Här finns allt som kan tänkas behövas för att aktivera ett rastlöst skolbarn; gungor, studsmatta, mjuka mattor och en konstgräsplan där barnen samlas för att spela fotboll.

– Vi skaffade nya gungställning i våras och för ungefär fem år sedan fräschades en del av skolgården upp med mjuk mattor och studsmatta. Men det sker inte några kontinuerliga uppdateringar, berättar rektorn Curt Ohlsson.

Han tycker det är bra att Boverket undersöker landets skolgårdar, framför allt för att planera för nya skolor inför framtiden.

– De gamla skolorna är ju befintliga och det är inte mycket att göra åt, men när det ska byggas nytt är det bra att fundera över dem. Här i Bergshamra är vi lyckligt lottade med stora ytor och omgivningen, med nära till skog och parker.

Fotbollsplanen är en populär samlingspunkt

När Mitt i besöker skolan råder full aktivitet och elever från klass 4A visar stolt upp sin skolgård. Den allra populäraste platsen på gården tycks vara fotbollsplanen, trots att det för dagen är både regnigt och kallt. En av dem är Tilda Lindskog.

Tilda Lindskog, Nicloe Mesa Fontanilles och Hampus Bergstedt spelar gärna fotboll tillsammans med sina klasskamrater.

– Jag tycker det är en jättebra skolgård. Det finns så gott om utrymme.

När hon inte fotboll spelar hon gärna ”king” på rasterna, en av de populärare lekarna på skolorna idag, där barnen studsar en boll mot varandra i fyra rutor och försöker slå ut varandra.

– Det finns många king-planer eftersom skolgården är så stor. Då kan alla som vill spela king göra det.

Flera av barnen säger att stora utrymmet även bidrar till en bättre stämning i skolan då de inte behöver bråka om de olika aktiviteterna och att det blivit mer aktivitet ju fler förbättringar som gjorts på skolgården.

Hampus Bergstedt, en annan elev i klass 4A, tycker till och med att skolgården ibland är för stor.

– Det finns väldigt mycket utrymme som inte används. Så egentligen skulle vi klara oss med en mindre skolgård. för det mesta är alla på fotbollsplanen ändå, säger han.

Alfaskolan är Solnas trängsta

Fyra av Solnas elva skolgårdar klarar det som Boverket anser är en bra nivå för skolgårdsstorlekar. Men på Ullriksdalsskolan, som är Solnas största med 910 elever, har varje elev endast 11 kvadratmeter fri yta. Skolan byggdes 2014 och är också kommunens nyaste och kanske är det också en fingervisning om att de nya skolgårdarna blir allt mindre.

– Planeringen är ett samarbete mellan olika förvaltningar i staden där barn- och utbildningsförvaltningen kravställer gårdens funktioner och verksamhetens behov, säger Alessandra Wallman, chef på barn- och ungdomsförvaltningen i Solna stad, om planeringen av Ullriksdalsskolan.

På friskolan Alfaskolan är det allra trängst på skolgården. Där har varje elev endast 6,5 kvadratmeter var att röra sig på. Det finns heller inte några riktlinjer om hur stora skolgårdarna bör vara när kommunen bygger nya skolor.

– Vi har inga sådana riktlinjer utan detta är något som beaktas vid detaljplanearbetet vid varje projekt, säger Alessandra Wallman.

 

Fakta

11 skolgårdar – fyra klarar kraven

Granbackaskolan
Kvadratmeter: 10590 m²
Elever: 352
Kvadratmeter per elev: 30,08 m²

Tallbackaskolan
14350
478
30,02

Skytteholmsskolan
14950
709
21,08

Ekensbergsskolan
6944
339
20,48

Råsundaskolan
23940
909
26,33

Parkskolan
10620
240
44,25

Bergshamraskolan
18800
420
44,7

Ulriksdalsskolan
10070
910
11,06

RWS Järvastaden
12856
1048
12,3

Vittra Frösunda
2900
328
8,8

Alfaskolan
2533
389
6,5

Källa: Solna stad