”Bergshamrapartiet drunknade i Råstasjön”

Berghamrapartiets ordförande Björn Bränngård till vänster och Göran Thingwall till höger.
Berghamrapartiets ordförande Björn Bränngård till vänster och Göran Thingwall till höger.
Efter fyra år byter Bergshamrapartiets grundare Göran Thingwall parti till Moderaterna, efter en schism med BEP:s ordförande Björn Bränngård.
– Den här vändningen är sorglig. Bergshamrapartiet drunknade i Råstasjön, säger Göran Thingwall.

Göran Thingwall var en av dem som var med och grundade Bergshamrapartiet 2012. Tanken var att partipolitiken skulle läggas åt sidan till förmån för pragmatiken och Berghamrabornas intressen. Nu lämnar han partiet men sitter kvar på sitt mandat i fullmäktige för Moderaterna.

– Vi har varit sju stycken i vår partistyrelse och det har varit sju olika partier i princip. Jag ser mig som pragmatiker och har velat vårda vår relation till Alliansen så att vi kunnat få igenom våra förslag, säger Göran Thingwall.

Vid närmare eftertanke skulle jag ha avstått från att rösta istället.

Göran Thingwall, om naturreservatet

Till slut blev de ideologiska skillnaderna mellan partiets vice ordförande Göran Thingwall och ordförande Björn Bränngård allt för stora. Spiken i kistan kom när de båda röstade olika i frågan om gränsdragningarna för Råstasjöns naturreservat. Fem styrelseledamöter, med ordförande Björn Bränngård i spetsen, ville stödja de rödgrönas förslag, medan Göran Thingwall och Monica Norrman valde att lägga ner sina röster på styrelsemötet.

När det sedermera skulle röstas om naturreservatet i kommunfullmäktige valde Göran Thingwall att stödja Alliansen.

– Vid närmare eftertanke skulle jag ha avstått från att rösta istället. Men då hade jag ändå gått emot partistyrelsens beslut och det hade blivit samma soppa i alla fall. Moderaterna hade ändå fått utslagsröst. Jag valde att stödja Alliansens och BEP:s gemensamma tilläggsyrkande som vi hade förhandlat om under en veckas tid.

Han riktar nu hård kritik mot Björn Bränngård, som han menar inte vill samarbeta med Alliansen av ren princip.

– Han är ju vänsterpartist så att det stänker om det. Han har alltid tyckt att vi ska vara ett oppositionsparti. Han gillar inte Alliansen, säger Göran Thingwall.

Jag vill inte föra debatten på den nivån.

Björn Bränngård (BEP)

Björn Bränngård håller med om att det var den ideologiska schismen dem emellan som ledde till att de nu gått skilda vägar.

– Han har varit väldigt hård mot mig i sociala medier. Men jag vill inte föra debatten på den nivån. Jag tror inte att vårt samarbete med Alliansen hade fallit bara för att vi röstade olika i frågan om naturreservatet. Det stämmer att jag röstat på Vänsterpartiet i riksdagsvalet och Göran menar att jag inte lyckats lägga partipolitiken åt sidan. Men det är tvärtom. Det är han som till varje pris inte velat stöta sig med Moderaterna.

I samband med att Göran Thingwall går till Moderaterna förlorar Bergshamrapartiet sitt enda mandat i Solnas kommunfullmäktige. Att Göran Thingwall sitter kvar i fullmäktige på sitt mandat innebär också att Alliansen får en knapp majoritet med 31 av 61 mandat.

– Jag tycker så klart att han ska lämna sin plats, men han har ju rätt att sitta kvar på sitt personliga mandat. Men om jag har tolkat lagen rätt så är jag fortfarande förste ersättare när han inte är närvarande. Det är lite konstigt att Alliansen skaffat sig majoritet genom att värva en ledamot från ett annat parti, säger Björn Bränngård.

Och det lär bli hårda debatter mellan Björn Bränngård och Göran Thingwall framöver.

– Björn Bränngård svek Bergshamraborna genom att bifalla de rödgrönas förslag om Råstasjön. Det kunde ha förstört vår relation med Alliansen i beredningsgrupperna. Det är den jag nu försöker bevara och ska driva samma frågor i fortsättningen, säger Göran Thingwall.