ANNONS

Beslut om bergtäkt tas under hösten: ”Behovet av ballast vägs in”

Platsen längs riksväg 73 i Västnora, där Skanskas bergtäkt ska anslutas till vägnätet genom en ny anslutningsväg.
Platsen längs riksväg 73 i Västnora, där Skanskas bergtäkt ska anslutas till vägnätet genom en ny anslutningsväg.
Skanska har lämnat in sina sista yttranden kring sin planerade bergtäkt vid Västnora i södra Haninge.
– Vi siktar på att ta beslut om den får öppna under hösten, säger Lars Åkerblad på länsstyrelsen.
ANNONS

Det blir allt svårare för betongbranschen – som vill utvinna mer bergmaterial till södra Stockholms vägarbeten – att etablera nya bergtäkter och materialterminaler i nära bebyggda områden.

Anledningen är att bostadsbyggandet ökar över hela regionen.

Detta är en viktig fråga

Lars Åkerblad, länsstyrelsen

Men två nya bergtäkter har i flera år varit aktuella att öppna i södra Haninge.

Sedan tidigare har Jehanders fått tillstånd att öppna sin bergtäkt nära Ekeby säteris travbana och stall.

Nu har Skanska lämnat in sina sista yttranden kring den bergtäkt de vill öppna, bara några kilometer söder om Jehanders bergtäkt.

Bullret för hästarna oroar

– Självklart är behovet av ballast en fråga vi väger in i Skanskas ansökan. Detta är en viktig fråga, säger Lars Åkerblad, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

Enligt Jordbruksverkets rekommendationer får inte häststall ha ett buller som påverkar hästars hälsa negativt, något som just närboende varit oroliga för, men Skanska hävdar att det skulle krävas nordlig och sydlig vind samtidigt för att bullret från de två täkterna skulle överskrida den tillåtna bullergränsen för hästars hälsa.

 

ANNONS
Fakta

Ett 40-tal täkter finns i länet

I 30 år vill Skanska ta ut tio miljoner ton berg och morän från den planerade Västnoratäkten. 

Detta ska ge produktion av cirka 300 000 ton bergmaterial per år och med möjlighet att under enskilt år producera upp till 500 000 ton per år.

Årligen vill Skanska även ta emot, mellanlagra och återvinna 200 000 ton berg- och schaktmassor, vilket ger totalt fem miljoner ton under 30 år.

Materialet från Västnoratäkten ska transporteras till byggarbeten i Haninge, Tyresö, Nacka och Värmdö.

Bergmaterialtransporterna i landet har de senaste åren utgjort 25-30 procent av alla lastbilstransporter.

Ett 40-tal täkter finns i länet i dag. 25 av dem är bergtäkter, enligt länsstyrelsen.

 

De två planerade bergtäkterna utanför södra Tungelsta. Jehanders är den norra, Skanskas den södra.

De två planerade bergtäkterna utanför södra Tungelsta. Jehanders är den norra, Skanskas den södra.

 

Enligt en prognos från Sveriges geologiska undersökning kommer det årliga behovet av ballast, som ingår i betong och asfalt, att vara 20-25 procent högre än vad det genomsnittliga behovet var under åren 2000-2015.

Skanska vill under en 30-årsperiod ta ut tio miljoner berg och morän från den planerade täkten, vilket närboende och lokala myndigheter ställt sig negativa till.

Planerna omtvistade

Planerna går stick i stäv med Haninge och regionens utvecklingsplaner för södra Tungelsta. Det planeras för fler boende och mer hästnäring i området.

– Detta ska nu bollas fram och tillbaka och vi siktar på att under hösten ta beslut, säger Lars Åkerblad.

Anser ni att det finns behov av två nya bergtäkter här?

– Jag kan inte uttala mig om det undet prövningen.

Västnoratäkten kan öppna i området där Häringe, Västnora och Ekeby ligger, längs riksväg 73.

Skanska planerar att öppna sin bergtäkt i området där Häringe, Västnora och Ekeby ligger, längs riksväg 73.

I Ekebyområdet i Tungelstas utkanter har Jehanders sedan tidigare fått tillstånd att öppna en bergtäkt.

I Ekebyområdet i Tungelstas södra utkanter har Jehanders sedan tidigare fått tillstånd att öppna en bergtäkt.