ANNONS

Bergvärme installeras i Tyresta

Det ska nu borras för bergvärme vid friluftsanläggningarna i Tyresta naturreservat.
ANNONS

Det är Klimatrör AB som ska utföra två borrningar om 200 meter. De aktuella borrningarna berör ingen skyddad naturtyp och länsstyrelsen ger nu tillstånd.

Om en okänd fornlämning påträffas måste dock grävningsarbetet avbrytas.