Besiktningsman missade brunnen

ARN skriver i sitt beslut att besiktningstjänsten inte var fackmässigt utförd. När felen ska rättas till måste hela badrummet rivas upp.
ARN skriver i sitt beslut att besiktningstjänsten inte var fackmässigt utförd. När felen ska rättas till måste hela badrummet rivas upp.
Besiktningsmannen sa att badrummet var prickfritt. Men han hade fel.

Efter en två år lång process har Mattias Norin till slut fått ersättning.

– Många har nog varken tid eller ork att kämpa.

Mattias Norin flyttade till Lidingö med sin familj för drygt två år sedan. Innan de köpte huset lät de Trivas Inomhusmiljö AB göra en överlåtelsebesiktning.

– Som köpare är man skyldig att hitta fel som inte är dolda och därför köpte vi tjänsten. Vi är ju amatörer.

Badrummet passerade besiktningen utan anmärkning och köpet gick igenom. Men när familjen skulle ha hemförsäkring menade försäkringsbolagets besiktningsman att badrummet måste undantas. Detta eftersom badrummet var nyrenoverat, men golvbrunnen var från 80-talet – och inte bör sitta i ett nytt badrum. Där fanns också rörgenomföringar i golvskiktet som inte var godkända enligt standard.

– Vi kontaktade besiktningsmannen och han sa direkt att han borde ha nämnt brunnen men att det inte var några problem, besiktningsföretagets försäkringsbolag skulle ta hand om saken, berättar Mattias Norin.

Han reklamerade besiktningen men fick svaret att besiktningsföretagets försäkringsbolag inte godtog reklamationen. Då vände han sig till Lidingö kommun som är skyldiga att ge konsumentvägledning.

– Vi fick prata med en advokat som sa att det inte fanns något att göra. Då var vi beredda att ge upp, men kände att vi kan ju inte lägga oss platt när det är de som har gjort fel.

Mattias Norin vände sig till Villaägarna som hjälpte till att författa en skrivelse till försäkringsbolaget. Sommaren 2012 fick familjen ytterligare ett nej och då tog de saken till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

– Det var också en process för de ville först inte ta fallet eftersom de trodde att jag lämnat in det för sent. Men vi begärde omprövning, de tittade på det och gick helt på vår linje, säger Mattias Norin.

Efter ARN:s beslut fick familjen omedelbart den ersättning de begärt, 120 000 kronor.

– Jag var mest glad över att vi vann för det kändes principiellt viktigt. Men det handlar ju om mycket pengar också.

Golvbrunnen och rören i golvet ska nu bytas ut. Och Mattias Norin ser tillbaka på en två år lång kamp för att få rätt.

– Man känner sig ganska liten och det ska mycket till för att man ska orka fortsätta. Det finns möjligheter men många har nog varken tid eller ork att kämpa.

Stina Johannesson, konsumentvägledare i Stockholm, menar att det är väldigt svårt att undvika den här typen av problem.

– Men det ska inte behöva ta så pass lång tid innan man får rätt.

Hon får ofta höra att företag hävdar att deras försäkring inte täcker vissa skador, men det ska alltså inte vara kundens problem. Det viktiga är att ha koll på vad som ingår i besiktningen. Villa-ägarna går på samma linje:

– I vissa fall tittar besiktningsmannen inte ens på golvbrunnen och då är besiktningen helt värdelös. Jag vet inte hur ofta det sker men det förekommer att en besiktningsman hittar fel som en annan inte sett, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna.

Trivas Inomhusmiljö AB har efter överlåtelsebesiktningen köpts upp av Svensk kvalitetssäkring i Sverige AB, där Tomas Strand är vd.

– Personen som utförde besiktningen har slutat och jag vet inte vad som hände. Men vi är ju människor och ibland gör vi fel, säger han.

Varför tog det så lång tid innan familjen fick ersättning?

– Det är vårt försäkringsbolag som handlägger ärendet och hur den processen ser ut eller hur lång tid den tar, det vet inte jag.

Försäkringsbolaget har i sin tur anlitat skadekonsultföretaget Crawford & Company som drivit ärendet.

– Innan beslutet fattades i ARN var parterna inte överens, det var därför det tog tid. Att ARN fattar ett beslut betyder inte att någon haft rätt hela tiden, beslutet visar bara hur de ser på saken, säger Klas Jonsson, jurist på Crawford & Company.

Fakta

1 537 bostadsärenden anmäldes förra året

Anmälda bostadsärenden:

2010: 1 345

2011: 1 312

2012: 1 537

Andel där konsumenten har fått rätt:

2010: 54 procent

2011: 53 procent

2012: 49 procent

Andel av ARN:s beslut som följs av företagen:

2010: 60 procent

2011: 61 procent

2012: 69 procent

ARN prövar tvister som rör köp av varor och tjänster. Prövningen görs utifrån bevisning som parterna ger in. Om företaget inte följer beslutet hamnar de på ARN:s svarta lista.

Källa: ARN