Nytt besked: Byggprogrammet kvar i Väsby

messingen väsby nya gymnasium
I höst tar Väsby yrkesgymnasium över PEAB-skolan och flyttar in i Messingen.
Efter överklagan ändrar skolinspektionen sitt beslut. Väsby yrkesgymnasium tar över PEAB-skolan till hösten.

Först blev det nej till Väsby yrkesgymnasiums ansökan om att ta över utbildningsverksamheten som PEAB-skolan bedrivit i Väsby. Skolinspektionen menade att Väsby yrkesgymansium inte hade förutsättningar för att få angivet elevantal vid start eller på lång sikt. men skolan överklagade beslutet och lämnade in utförligare uppgifter om elevantal, budget och skolans ekonomi.

Nu står det klart att de får tillstånd att starta upp bygg- och anläggningsprogram från och med 30 juni 2017. Det gäller de båda programmen husbyggnad och mark- och anläggning som tidigare drivits av PEAB-skolan.

– VI är väldigt glada och nu är det full fart med att åstadkomma det vi vill göra det vill säga att driva ett riktigt bra bygg- och anläggningsprogram och integrera det med vår nuvarande verksamhet, säger Henrik von Porat, ägare av Energy Maintenance som är huvudman för Väsby Yrkesgymnasium.

Flytt till hösten

Beslutet innebär att de elever som idag går första och andra året på PEAB-skolan får möjlighet att stanna kvar på skolan i Väsby yrkesgymnasiums regi. Skolan har även öppnat upp antagning till bygg- och anläggningsprogrammet för elever som börjar gymnasiet till hösten. De räknar inte med en full klass men så länge det finns ett intresse kommer de starta upp en ny byggetta till hösten.

– Antagligen är det elever som redan bestämt sig för att gå bygg och anläggningsprogrammet men som vill ha lite närmre pendling som kan tänka sig att ändra sin ansökan. Det spelar inte så stor roll hur många det blir, det viktiga är att vi kommer igång med en etta, säger Henrik von Porat.

Skolan kommer att flytta från sina befintliga lokaler i Infra city till Messingen inför terminsstarten till hösten. Det innebär att alla gymnasieprogram i kommunen samlas under samma tak.

All personal från PEAB-skolan har erbjudits att stanna kvar med den nuvarande rektorn i ledningen. Hans Andersson som idag är rektor på PEAB-skolan blir även rektor för de nuvarande programmen på Väsby yrkesgymnasium som idag har en tillfällig rektor.