Besked dröjer om skolbygge

TYRESÖ Besked om en eventuell ny byggnad för Tyresö gymnasium ser inte ut att komma i oktober, som planerat. Förklaringen är att kommunen inte lyckats rekrytera någon projektledare.

Den politiska oppositionen är kritisk till att utredningen dröjer och anser att tjänste­männen på förvaltningen hade kunnat börja jobba med frågan för länge sedan.

– Vi hade gärna velat visa upp vad vi vill till nästa gymnasiemässa, säger Kristjan Vaigur (S).