Besked om gymnasiet väntas i höst

TYRESÖ Under 2013 ska en projektledare anställas för att utreda om Tyresö gymnasium behöver en ny byggnad, eller om den nuvarande passar även i framtiden. Projektledaren ska rapportera till särskilt utsedda grupper bestående av chefer på tjänstemannasidan och politiker.

I oktober ska rapporten vara klar.