Besked om Igelboda stationshus runt nyår

Ett förslag om vad som ska hända med det brandskadade stationshuset i Igelboda kan finnas klart vid årsskiftet.
Ett förslag om vad som ska hända med det brandskadade stationshuset i Igelboda kan finnas klart vid årsskiftet.
Nacka kommun och landstinget för nu samtal om vad som ska hända med det brandskadade stationshuset i Igelboda.
Ett förslag kan finnas klart runt årsskiftet.
– Vi för en dialog om stationshuset om vad vi ska göra, säger Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör vid Nacka kommun.

I förra veckan skrev Lokaltidningen Mitt i Nacka att landstinget erbjuder Nacka kommun att ta över det brandskadade stationshuset i Igelboda.

Landstinget vill riva stationshuset men Nacka kommun vill tvärtom bevara byggnaden.

Men än är det långtifrån klart att kommunen tar över.

För närvarande undersöker kommunen om det är möjligt.

– Vi för en dialog om stationshuset om vad vi ska göra, säger Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör vid Nacka kommun.

– Kommunen vill gärna att stationshuset renoveras medan landstingets trafikförvaltning inte har något intresse av det. Byggnaden är mycket brandskadad. Nu tittar vi på olika alternativ. Går det för kommunen att ta över, hur ska vi lösa den frågan. Det är inte alls avgjort, säger Gunilla Glantz.

Kan kommunen komma att få betala för att ta över stationsbyggnaden?

– Vi har inte kommit så långt, säger Gunilla Glantz.

Ett färdigt förslag till Nackapolitikerna att ta ställning till kan finnas klart runt årsskiftet.

– Vi tycker att det är en trevlig byggnad som inte ska förfalla, säger Gunilla Glantz.

 

Läs mer: SL vill att Nacka kommun tar över Igelboda stationshus.

Läs mer: Han vill rädda Igelboda stationshus.

Fakta

Stationshuset byggdes 1913

Igelboda stationshus, som delvis brandskadades 2013, är från 1913.

Stationsbyggnaden är av samma typ som stationsbyggnaderna vid Saltsjöbanans stationer i Solsidan och Storängen.

Byggnaden har drag av en äldre herrgårdsflygel med ett sadeltak, takkupor och småspröjsade fönster.

Nacka kommun anser att byggnaden har en viktig roll i kommunens kulturmiljöprofil.

Saltsjöbanan invigdes 1893.

Källa: Nacka kommun