ANNONS

Beskedet: Ingen återvinningsstation i berget

Återvinningscentralen i Vanadisberget var den enda innanför tullarna.
Återvinningscentralen i Vanadisberget var den enda innanför tullarna.
Efter flera års strid får staden äntligen tillgång till bergrummet i Vanadisberget.
Men de tänker inte öppna den stora återvinningscentralen, trots politikernas löfte.
I stället ska bergrummet användas som garage.
ANNONS

Striden om Vanadisberget är lång och snårig. Efter ett avslöjande om oskattade fakturor valde staden att avbryta avtalet med entreprenören Liselotte Lööf som drev återvinningscentralen. Men företaget och arrendatorn Logistikhus Vanadisberget vägrade lämna berget.

Stängde 2011

Ett dödläge uppstod, och återvinningscentralen som användes av 110 000 stockholmare tvingades stänga.

Sedan december 2015 bedriver staden återvinning i en del av berget. Men återvinningsstationen är betydligt mindre än den förra och kan inte ta emot alla typer av avfall.

I september i år var det tänkt att striden skulle vara över. Då avslutas kontraktet med arrendatorn Logistikhus Vanadisberget AB och staden kan flytta in. För att öppna upp återvinningscentralen igen, antog de flesta.

Ska användas som garage

Men nu kan Mitt i berätta att Stockholm Vatten och Stockholms stad planerar att fortsätta den nuvarande garageverksamheten. Att bygga upp sopstationen igen är inte aktuellt.

– Det handlar om att staden behöver utrymmet för annan typ av verksamhet, till exempel för fordon som sköter gatuskötsel och renhållning. Det är ett centralt bra bergrum som staden äger. Om vi kan använda det kan vi minska transporterna i staden, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

När MP, S, V och Fi tog över makten 2014 lovade ni att öppna Vanadisbergets återvinningscentral igen. Vad hände?

– Att vi nu tar tillbaka bergrummet gör att vi kan använda det mer som staden vill. Om vi behöver använda det till återvinning i framtiden skulle vi kunna göra det, säger Daniel Helldén (MP).

”Fungerar bra som den gör”

Katarina Luhr är miljöborgarråd och ansvarig för återvinning i staden. Hon är nöjd med lösningen.

ANNONS

– Vi bedömer att lösningen i Vanadisberget fungerar bra som den gör. Vi tittar också på att utöka återvinningen på andra platser i staden, bland annat i Norra Djurgårdsstaden och i Bromma. Dessutom kommer vi att satsa mer på mobil återvinning, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd.

Kommer inte bygget av Hagastaden öka trycket på återvinningscentraler i Vasastan?

– Det får vi titta på när Hagastaden är klart. I dag har vi kapacitet att ta emot mer avfall än vad vi gör i Vanadisberget. Med det här förslaget kan vi också ha sopbilar och andra tekniska fordon mer centralt. Samtidigt vill jag säga att den här lösningen inte är huggen i sten. Det kan ändras om behovet blir större framöver.

 Kan hamna i domstol

Än är inte stadens konflikt med arrendatorn Logistikhus Vanadisberget över. Företaget kräver en ersättning för att lämna berget, men är inte överens med staden om summan. Om inte parterna kommer överens ska frågan avgöras i domstol.

– Vi förhandlar med staden och hoppas på en lösning, säger Magnus Modalen, som är delägare i företaget.

Vilka summor det rör sig om vill varken Stockholms stad eller Logistikhus Vanadisberget svara på. Men en sak är säker: det är skattebetalarna som måste stå för notan.

Fakta

Striden om Vanadisberget

December 2011: Stockholmarnas enda återvinningscentral innanför tullarna tvingas stänga när det visar sig att en underentreprenör till bolaget Liselotte Lööf använt oskattade fakturor. Liselotte Lööf vägrar lämna berget och en långdragen tvist mellan staden och entreprenören tar vid.

Våren 2012: Staden vill öppna återvinning i en del av Vanadisberget. Men anläggningen försenas på grund av ytterligare en tvist med Liselotte Lööfs systerbolag Klocktornet. Både staden och Klocktornet anser att de har rätt till berget.

Januari 2014: Klocktornets hyreskontrakt löper ut och staden beslutar att öppna en mindre återvinning som kallas Roslagstulls återbruk.

Augusti 2014: Öppningen av Roslagstulls återbruk blir uppskjuten.

December 2015: Roslagstulls återbruk kan äntligen öppna.

30 september 2017: Staden får återigen tillgång till hela Vanadisberget. Men de tänker inte öppna den stora återvinningscentralen. I stället ska bergrummet användas som garage.