Beskedet: ”Bara” 6-8 tjänster försvinner på Fredrika

Gymnasieskolan Fredrika hoppas att pensionsavgångar och en ny språkintroduktionslinje för nyanlända ska balansera upp mångmiljonunderskottet.

15-17 tjänster har varit i riskzonen på Haninges största gymnasieskola Fredrika, med nästan 1 500 elever. Skolan har ett samlat underskott på 14 miljoner kronor, och det rödgröna styret har valt att inte skriva av något av underskottet.

Nu visar skolans sparpaket att drygt 7,6 miljoner ska sparas under 2016, men det blir inte så omfattande personalneddragningar som det spekulerats i.

– Vi räknar med att klara personalförändringen med runt sex-åtta pensionsavgångar under det närmaste året, som inte ersätts med tillsvidareanställningar, säger rektor Gunilla R Melin.

Dessutom gör flyktingtrycket att även Fredrika måste starta språkintroduktionslinje för nyanlända. Linjen och eleverna innebär att Fredrika får 2,5 miljoner kronor.

Årshyran sänks med nästan en miljon, och inköpen ligger kvar på minimum.

Fredrika har haft en stabil elevtillströmning. Samtidigt har utgifterna vuxit på grund av en kostsam it-situation, lokalhyror och allt fler tjänster i skolledningen har ökat.

– Kommunens it-avtal för skolorna, och framför allt gymnasiet, har varit väldigt dåligt. Vi har inte kunnat leverera den kvalitet i undervisningen som staten kräver, säger Gunilla R Melin.