Beskedet – det går bygga motorvägstunnel

Tunnelbygget under Saltsjön får klartecken av Trafikverket, där Johanna Gottlander och Michael Lundborg jobbar.
Tunnelbygget under Saltsjön får klartecken av Trafikverket, där Johanna Gottlander och Michael Lundborg jobbar.
Kommer ni ihåg Herkules, Johan och Trucken?

Arbetsfartygen som användes för att se om berget under Saltsjön duger för en motorvägstunnel?

Nu är det klart. Eller preliminärt klart. Det går att bygga en motorväg i berget under havet mellan Nacka och Djurgården, den så kallade Östlig förbindelse, som Mitt i skrev om 1 december.

– Det är än så länge preliminära uppgifter, påpekar Eva Rådmark Herrder, kommunikationschef på Trafikverket. De visar att vi kan bygga en bergtunnel. Men som sagt, det är preliminära uppgifter. De slutliga resultaten är klara i januari.

Mer än så är Trafikverket inte berett att säga om borrarbetena i dagsläget.

Östlig förbindelse är en motorvägstunnel som är tänkt att gå under Djurgården från Nacka till Stockholm. Byggkostnaden för den 8,5 kilometer långa tunneln beräknas till 18 miljarder kronor.

Tunneln kan stå klar tidigast omkring år 2030.