”Beskedet kom som en chock”

Elsa Eklöf, 87, är upprörd över att hon och ett hundratal andra äldre tvingas flytta från Vintertullen. Enligt stadsdelsförvaltningen kan man inte garantera dem nya platser på Södermalm
Elsa Eklöf, 87, är upprörd över att hon och ett hundratal andra äldre tvingas flytta från Vintertullen. Enligt stadsdelsförvaltningen kan man inte garantera dem nya platser på Södermalm
Hörlurar delades ut till de äldre på grund av renoveringsbullret.
Hörlurar delades ut till de äldre på grund av renoveringsbullret.
Runt ett hundratal äldre tvingas flytta när äldreboendet Vintertullen vid Katarina Bangata bommar igen.

Elsa Eklöf, 87, vittnar om orolighet, sömnlöshet och tårar.

– De som bor här och är över nittio trodde ju aldrig att de skulle bli tvungna att packa ihop sitt hem igen.

Vintertullen är ett servicehus och äldreboende som ligger vid Katarina Bangata. De senaste åren har boendet renoverats, ett bök och stök som bidragit till att endast hälften av platserna på boendet är belagda.

Nu har det visat sig att renoveringen är för omfattande – och Stockholms stad väljer därför att avveckla boendet.

– De bryr oss inte om oss. Det är oförskämt att behandla gamla på det här sättet. Flytta på människor som i vissa fall är över 100 år, säger Elsa Eklöf, 87 år, som bott på Vintertullen i 24 år.

Hon tycker att det blev en kraftig försämring sedan stadens fastighetsbolag Micasa tog över driften och underhållet av lokalerna i början av 2000-talet. Listan på fel i boendet kan enligt henne göras lång, allt från avloppsvatten som läckt ut i entrén till att ventilationen inte fungerar i lägenheterna.

För ett år sedan delades hörselkåpor ut till de boende för att de skulle kunna uthärda renoveringsbullret.

– Det har varit jobbigt för oss alla. Inte minst för personalen, säger Elsa Eklöf.

Beskedet om att de boende nu måste flytta tog henne helt på sängen.

– De kom som en chock. De hade ju lovat att det skulle renoveras klart.

Elsa berättar att oron bland de boende lett till sömnlöshet, minskat aptit och tårar.

– De som bor här och är över 90 trodde ju aldrig att de skulle bli tvungna att packa ihop sitt hem igen.

Att de äldre tvingas flytta handlar inte om pengar – utan om att renoveringarna är för omfattande, enligt Anders Göransson (S), stadsdelsnämndens ordförande.

Patric Rylander, äldreomsorgschef på Södermalm förstår att det är en bevärlig process.

– Det är aldrig lätt att flytta är man är gammal. Men alternativet är att bo kvar i en byggarbetsplats fram till 2019.

Kommer de äldre få plats på nya boenden på Södermalm?

– Det kan jag inte lova. Det beror på hur länge man är beredd att stå i kö. Men i stan i stort finns det platser.

Enligt äldreomsorgschefen ska ingen av de äldre behöva betala för flytten.

– Vi kommer att ordna flyttstöket, säger Patric Rylander.

Kerstin Stålskog är vd för Norlandia Sverige som driver Vintertullen. Hon har förståelse för att huset måste renoveras.

– Bedömer man att man inte kan bo kvar i huset under renoveringen respekterar vi det. Men det är förstås tråkigt. VI skulle gärna vara kvar.

Vad som kommer hända med byggnaden är ännu inte klart. De äldre ska flytta ut löpande under året.

Förhandlingar har också inletts med fackliga organisationer om de runt 100 anställda i personalen.

– I bästa fall finns det andra platser för dem. Vi går enligt las-listan, säger Kerstin Stålskog.

Stadsdelsnämnden tar det officiella beslutet om nedläggning den 17 mars.