Beskedet: Så mycket höjs hyrorna i Solna

Hyreshöjningarna för boende i Signalistens cirka 4 000 lägenheter är nu spikade.
Hyreshöjningarna för boende i Signalistens cirka 4 000 lägenheter är nu spikade.
Tidigare i år var det låst läge i hyresförhandlingarna mellan kommunala bostadsbolaget Signalisten och Hyresgästföreningen. Det krävdes därför medling, och nu har båda parterna accepterat en höjning av hyrorna med 2,4 procent.

I vintras låste sig hyresförhandlingarna i Solna. Signalisten och Hyresgästföreningen valde därför att gå till medling i Hyresmarknadskommittén (HMK). Nu har parterna accepterat HMK:s medlingsbud, vilket innebär en hyreshöjning på 2,4 procent från och med 1 maj 2019. För en lägenhet med 7 000 kronor i månaden innebär det 168 kronor mer att betala per månad.

– Höjningen är alldeles för hög i våra ögon. Signalisten tar ut mer pengar av vanligt folk än vad vi ser att man behöver, säger Pelle Nordlund, Hyresgästföreningens förhandlingsledare i förhandlingarna.

Ville ha högre höjning

Signalisten ville höja hyran ännu mer, när man satte sig vid förhandlingsbordet var bolagets utgångsbud 3,5 procents höjning medan Hyresgästföreningen i utgångsläget inte ville ha någon höjning alls.

Signalisten, Per Anders Hedkvist

Det finns en otydlighet eftersom de har laborerat med avtalsperioden.

Per Anders Hedkvist, vd för Signalisten

Per Anders Hedkvist, vd för Signalisten, tycker att beslutet om 2,4 procents hyreshöjning från HMK är svårtolkat – det eftersom beslutet gäller höjning från den 1 maj och att den den nivån ska gälla under en avtalsperiod som löper till den 1 maj 2020.

– Nivån 2,4 procent är rimlig om den endast gällde för 2019. Men det finns en otydlighet eftersom de har laborerat med avtalsperioden. Det gör att vi inte förrän hyresförhandlingarna för 2020 är avslutade vet värdet av årets förhandling, vilket är olyckligt, säger han till Mitt i.

Miljardinvesteringar väntar

Som Mitt i tidigare har rapporterat står Signalisten inför miljardinvesteringar framöver, bland annat ska hälften av beståndet renoveras kommande tio år.

– För att lyckas med det förstår alla att en stabil ekonomi är en förutsättning, säger Magnus Nilsson (M), styrelseordförande i Signalisten i ett pressmeddelande.

– Hyresgästföreningen ser inte effekten av de stora investeringar som vi måste göra och vi har tyvärr svårt att nå en samsyn i de frågorna. Vi behöver redan nu ta höjd för det för att vi inte senare ska drabbas av kraftiga hyreshöjningarna, säger Per Anders Hedkvist.

Hyresgästföreningen menar att det är för tidigt att börja höja hyrorna nu för att klara kommande investeringar:

– Vi vet att Signalisten kommer att behöva pengar till sina renoveringar och nyproduktioner men vi ser inte att de behöver göra den här höjningen redan nu för att klara ekonomin, de har en jättebra ekonomi och är ett av de mest lönsamma allmännyttiga bostadsbolagen per lägenhet, säger Pelle Nordlund.

Fakta

Hyresmarknadskommittén

  • Hyresmarknadskommittén, HMK, är en nationell kommitté som prövar eventuella tvister som uppstår i samband med de årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och allmännyttiga bostadsföretag som är anslutna till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.