Beskedet: Östberga får ett allaktivitetshus

Här i huset intill torget ska allaktivitetshuset ligga.
Här i huset intill torget ska allaktivitetshuset ligga.
Nu är det klart - Östberga får ett allaktivitetshus med bibliotek, öppen förskola och fritidsgård.
– Det ska bi ett levande hus vid Östberga torg, säger Ulf Walther (S), stadsdelsnämndens ordförande.

Det är en gråmulen eftermiddag och Östbergatorget ligger öde. Skylten ”Pepes livs” vittnar om att det en gång fanns en matbutik här. Där ,bakom de blekgrå jalusierna, ska det nu bli ett levande allaktivitetshus.

– Det är bra, det behövs. Vi behöver en samlingsplats, det är bra för gemenskapen. Idag finns ingenstans att vara, alla hänger ute. Det behövs ett kafé där man sitta och ta det lugnt och kanske spela spel. Många är fotbollsintresserade här så det vore bra om de visade fotboll på helgerna, säger Nbras Al-Mehdawi, som går förbi.

Nbras Al-Mehdawi tror att det är bra för gemenskapen i området med en samlingsplats. Foto: Anna Z Ek

Det började som ett initiativ från Östbergaborna själva i den medborgardialog som hållits. Målet är att skapa trivsel, trygghet och möjligheter att mötas.

– Vi kommer att samla den kommunala verksamheten i Östberga i ett hus. Det ska vara öppet så mycket som möjligt, säger Ulf Walther.

Hoppas på matbutik ovanpå

Verksamheterna kommer att inhysas i nedervåningen på centrumhuset – där det tidigare låg en matbutik- på en yta om totalt 730 kvadratmeter.

Öppna förskolan, fritidsgården, mötesplats för äldre och ÖCC flyttar in i lokalen. Det kommer att bli ett bibliotek som får ungefär 300 kvadratmeter till sitt förfogande. I mitten blir det en stor öppen yta där det är möjligt att exempelvis hålla stormöten och på sikt finns det möjlighet att starta kaféverksamhet.

– Tanken är att det ska vara ett hus för alla åldrar, unga och äldre. Föreningar ska kunna låna lokalerna och de kan användas av olika grupper på olika klockslag. Fritidsgården har en musikstudio som till exempel kan användas av ÖCC och andra, säger Ulf Walther.

I framtiden skulle det kunna utvecklas till att bli ett medborgardrivet hus.

Förhoppningen är också att det ska göra centrum mer attraktivt och att en matbutik vill etablera sig på det övre planet.

Stadsdelen är garanterad låg hyra i 20 år

Ulf Walther har tidigare sagt till Mitt i att det var osäkert om det skulle bli ett allaktivitetshus, eftersom det var oklart om man kunde lösa det ekonomiskt. Det handlar om stora summor för att bygga om lokalerna.

– Vi har haft ett jättefint samarbete med Svenska bostäder, de har i princip gått in som partner och det är tack vare det som vi kan satsa på Östberga. Det blir dyrt att bygga om huset och vi har skalat ner projektet en aning för att få ekonomi i det.
Enligt avtalet kommer stadsdelen att få en låg grundhyra under en 20-årsperiod och möjlighet att betala av ombyggnadskostnaderna under den perioden.

Investeringskostnaden för Svenska bostäder beräknas till 13,7 miljoner kronor och stadsdelens andel beräknas till 8.6 miljoner.

– Det är en långsiktig satsning för Svenska bostäder som jag tror hänger samman med de utbyggnadsplaner som finns för Östberga. Det blir ju också trygghetsskapande eftersom det blir ett levande hus. Det är en viktig ingrediens att det ska kännas tryggt vid torget, säger Ulf Walther.

Östberga är ett av fyra prioriterade områden i stadsdelen.

Finns det inte en risk att det blir ett tillhåll, att det blir en stökig plats där ungdomar hänger?

– Det kommer ju inte att vara obemannat, det finns personal från ÖCC och fritidsgården och Fryshuset. Och huset är inte bara till för ungdomar, utan för alla.

Förvaltningen skriver i tjänsteutlåtandet att den mest överhängande risken är om huset tenderar att bli en värmestuga där man bara sitter av tiden. För betoning på detta kommer fokus att vara på aktiviteter. Förvaltningen skriver också att lokalerna måste utformas så att alla känner sig välkomna, både unga och äldre.

Stadsdelsnämnden fattar beslut den 21 september. Invigningen beräknas kunna ske nästa höst.