Inget beslut om allaktivitetshus i Östberga

Sommartorget i Östberga var också en idé som kom från medborgardialogen.
Sommartorget i Östberga var också en idé som kom från medborgardialogen.
Det är osäkert om det blir något allaktivitetshus i Östberga. Stadsdelsnämnden skulle ha fattat beslut på torsdag - men ärendet är framflyttat till mötet i september.
– Vi måste hitta en lösning med en rimlig kostnad, säger Ulf Walther (S), stadsdelsnämndens ordförande.

Idén om ett allaktivitetshus i Östberga kom från Östbergaborna själva. Det kom upp som ett förslag i medborgardialogen som hållits i samband med den utveckling av området som är på gång.

Läs mer:

Det handlar om att skapa en mötesplats för både unga och äldre Östbergabor med föreningsdrivna aktiviteter, ett kafé och kommunala verksamheter som öppna förskolan, Östberga Community Center, ÖCC, och ett bibliotek.

– Att det hela tiden är folk i rörelse skulle också vara trygghetsskapande, säger Ulf Walther (S), stadsdelsnämndens ordförande.

Osäkert om det blir ett allaktivitetshus

Förslaget är att bygga om centrumhuset till ett allaktivitetshus. ÖCC och öppna förskolan huserar redan i dag på andra våningen. På den nedre fanns tidigare en mataffär som nu är nedlagd. Byggnaden ägs av Svenska bostäder.

– Vi har en dialog med Svenska bostäder. Att bygga om huset är dyrt och risken är också att vi hamnar på en hög hyresnivå. Det är en bra idé, men vi måste kunna fylla huset med aktiviteter och det måste bära sig kostnadsmässigt, säger Ulf Walther.

Det är idag osäkert om idén blir verklighet.

– Det kommer att bli ett bibliotek i Östberga på ett eller annat sätt. Men jag kan inte gå ut oh lova att det blir i ett allaktivitetshus, säger Ulf Walther.

Ärenden skulle varit uppe på augustinämnden på torsdag, men är nu framflyttat till septembermötet.

– Målet är att vi då ska ha ett tydligt besked. Antingen konstaterar vi att vi går vidare med planerna, eller så gör vi inte det på det här sättet men hittar en annan mellanlösning. Eller så blir det inte av alls, säger Ulf Walther.

Behövs en träffpunkt

Det vore olyckligt om man väntar tills centrum byggs om i samband med att tunnelbanan byggs ut, det ligger ju fruktansvärt långt borta. Det här är något som vi behöver nu.

Ia Hamn, Östbergabo

Ia Hamn är en av de Östbergabor som varit aktiva i medborgardialogen och tagit fram förslaget.

– Vi har konstaterat att det behövs en träffpunkt i Östberga. Det vore olyckligt om man väntar tills centrum byggs om i samband med att tunnelbanan byggs ut, det ligger ju fruktansvärt långt borta. Det här är något som vi behöver nu, säger Ia Hamn.

Hon påpekar att andra initiativ som kommit från medborgardialogen – som Sommartorget och stadsodlingen – har fallit väldigt väl ut.

– En mötesplats skapar trygghet, trivsel och samhörighet. Östberga är byggt på det sättet att vi tyvärr inte har några mötesplatser, så fort vi ska göra något behöver vi ta oss härifrån, säger Ia Hamn.