Beslut att stänga skola överklagas

Stängningen av Fridhemsskolan väcker protester. Nu överklagas beslutet till Förvaltningsrätten.

Beslutet att stänga Fridhemsskolan togs i februari 2012 och eleverna har i omgångar flyttats till Skytteholmsskolan.

Den 29 oktober fick föräldrarna till elever i förskoleklass och årskurs 1–2 på Fridhemsskolan besked om att skolan stängs helt vid årsskiftet. Alldeles för kort framförhållning menar vissa föräldrar.

Nu har flera föräldrar överklagat beslutet till Förvaltningsrätten.

– Vi hoppas att eleverna ska kunna gå kvar åtminstone till sommaren, säger Agneta Persson, som har ett barn i förskoleklass.

Många föräldrar är kritiska till att den sista skolan i Hagalund med omnejd försvinner.

I fredags samlades elever och föräldrar i stadshuset för att lämna in kopior på sina överklaganden, sammanlagt 35 stycken, samtidigt som de hoppades få möta ansvariga politiker och tjänstemän.

Skolkommunalrådet Arion Chryssafis (M) säger att de som bor i upptagningsområdet under många år har valt bort skolan – i höstas var det bara 27 av 117 elever som valde Fridhemsskolan. Elever som går på skolan trivs där men det är ohållbart att deras skolpeng ska gå till halvtomma lokaler, enligt Arion Chryssafis.

– Skolan har ett underskott på 25 procent, säger han.

Har man synpunkter på nämndens beslut från den 1 februari 2012 borde opposition eller föräldrar ha överklagat då, menar han.

Stängningen av Fridhemsskolan har satt igång starka känslor, och enligt vad Lokaltidningen Mitt i erfar har anställda på kommunen tagit mycket illa vid sig av åsikter och kommentarer som framförts på olika nätforum där skolfrågan diskuterats.

Solna stad har polisanmält kommentarerna som olaga hot.

Sebastian Axbom lmnar in sitt verklagande.läsarbild

Skolan har ett underskott på 25 procent.