Nytt beslut – Ersta får behålla kirurgin

Oron har varit stor sedan beskedet att kirurgin på Ersta sjukhus skulle upphandlas.
Oron har varit stor sedan beskedet att kirurgin på Ersta sjukhus skulle upphandlas.
Glada nyheter för Ersta diakoni – som vann upphandlingen om internmedicin och kirurgi.
Det innebär att vården på Ersta sjukhus kan fortsätta.

Oron har varit stor på Ersta sjukhus efter förslaget att upphandla kirurgin och internmedicinen som bedrivs här.

Ett tjänsteutlåtande föreslog att sjukhusets avancerade kirurgi skulle flytta till länets akutsjukhus, vilket innebär att en betydande del av verksamheten skulle stänga.

Men nu är det klart att det inte blir så. Ersta vann upphandlingen om öppen- och slutenvård inom kirurgi och internmedicin.

– Jag är glad över att vi kan fortsätta samarbetet med dem. En upphandling av vården var nödvändig enligt lag, men jag är glad att Ersta kunde lägga det bästa anbudet, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i ett pressmeddelande.

Cancer och övervikt

Ersta sjukhus genomför bland annat cancerkirurgi och överviktsoperationer. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut vinner laga kraft den 20 april.

Fakta

Avtalet gäller i minst sju år

Vården inom internmedicin och kirurgi på Ersta sjukhus regleras genom ett avtal mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Ersta Diakonisällskap.

Nuvarande avtal är förlängt till årsskiftet, sedan gäller det nya avtalet i sju år med möjlighet till förlängning på ytterligare fyra år.