Beslut om Bergshamraskolan skjuts upp

Namninsamling mot skolplanerna.
Namninsamling mot skolplanerna.
Planerna på att låta Raoul Wallenbergskolan ta över Bergshamraskolan har mött hårt motstånd. Flera föräldrar till barn på skolan gillar inte idén och har startat en namninsamling mot planerna.
Nu tas ärendet bort från kvällens kommunstyrelsesammanträde för att man ska hinna informera alla berörda.

De styrande Solnapolitikernas planer för Bergshamraskolan har inte fallit i god jord. Hittills har 455 personer skrivit på en namnlista mot planerna på att privatisera Bergshamraskolan, som berörda föräldrar startat.

Ärendet som skulle upp i kommunstyrelsen under måndagskvällen skjuts nu upp i två veckor, meddelar Liberalerna och Bergshamrapartiet i ett pressmeddelande.

”Det ärende som kommunstyrelsen har att ta ställning till är en intresseanmälan från Raoul Wallenbergskolan (RWS). I den debatt som har pågått under den senaste veckan har det framställts som att det finns ett ärende på kommunstyrelsen den 16 januari 2017 om att lägga ner Bergshamraskolan. Det är felaktigt.

Vi är fortfarande i ett tidigt skede i en lång process som kommer att ta 1,5 år att genomföra om RWS startar skola i Bergshamra. Vår avsikt är nu att bordlägga ärendet i två veckor för att hinna informera berörda om RWS erbjudande, bland annat genom det informationsmöte som barn- och utbildningsförvaltningen har bjudit in till i Bergshamraskolan onsdag 18 januari. Då kommer det också att finnas möjlighet att ha dialog med oss politiker i angränsande lokaler. Ett extra kommunstyrelsemöte kommer att hållas den 30 januari 2017.”

LÄS MER: Oenighet kring skolplaner i Bergshamra

Monica Norrman (BEP), skolpolitisk talesperson, menar att man försökt se till Bergshamras bästa.

– Vi är ledsna för att otydligheten om vad ärendet faktiskt innebär har skapat oro hos föräldrar, elever och Bergshamrabor. Det var aldrig vår avsikt, utan vår avsikt har varit att skapa förutsättningar för en ännu bättre skolverksamhet i Bergshamra säger

Marianne Damström Gereben (L), barn och utbildningskommunalråd:

– I det perspektivet anser vi att RWS intresseanmälan är intressant. Bergshamraskolan har brottats med ett vikande elevunderlag i cirka 10 år. RWS utvecklingsplaner för skolan och stadsdelen kommer att kunna säkra en stark grundskola med ett högstadium i Bergshamra i framtiden, säger hon.