Kritik mot beslut om daglig verksamhet

brödbak och snickeri
Daglig verksamhet kan vara till exempel catering och snickeri.
Från och med 2018 kommer personer med funktionsnedsättning att kunna välja en daglig verksamhet utanför kommunen. Men flera anser Lidingö stad fattade beslutet med för lite på fötterna. "Utredningen handlar enbart om att spara pengar", säger Elisabeth Assis vid intresseorganisationen FUB Lidingö.

Personer som till exempel har en utvecklingsstörning eller autism och inte kan ta jobb på den öppna arbetsmarknaden har i stället rätt till så kallad daglig verksamhet enligt LSS. I september gällde det 155 Lidingöbor. De flesta har sin verksamhet inom Ö-gruppen. På Lidingö finns även Jobbforum och Alfa.

Från och med 1 januari 2018 kommer det gå att välja bland fler verksamheter. Omsorgs- och socialnämnden har beslutat att införa ett valfrihetssystem för daglig verksamhet, något som i dag finns i ungefär hälften kommunerna i Stockholms län, enligt Lidingö stad. I dag har Lidingö valfrihet inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden.

Ö-gruppen finnas med

Än så länge är det inte bestämt vilka kommuner och verksamheter som kommer att ingå – det ska utredas vidare. Är man nöjd med den dagliga verksamhet man redan har hos Ö-gruppen och Jobbforum ska man självklart kunna stanna kvar där, säger Birgitta Sköld (LP), omsorgs- och socialnämndens ordförande.

Birgitta Sköld Lidingöpartiet

Birgitta Sköld (LP)

– Ö-gruppens dagliga verksamhet är mycket omtyckt och har länge ansetts vara ett flaggskepp. Nu tar vi i majoriteten nästa steg för att att se om vi kan utveckla den dagliga verksamhet ytterligare så att personer inom LSS-området ges fler möjligheter att välja arbete och inte enbart blir hänvisade till den verksamhet som bedrivs av staden.

Socialpsykiatrins träffpunkt Alfa vid Rudboda torg, som ger stöd till personer som arbetar och studerar, är inte tänkt att ingå i valfrihetssystemet. I stället föreslås Alfa bli en verksamhet i enlighet med socialtjänstlagen.

Sänkt ersättning

En effekt som lyfts fram som positiv i utredningen är att kommunen kan spara pengar. Lidingö stad väntas spara minst 3,3 miljoner per år genom att ersättningsnivån anpassas till andra kommuner i länet som har valfrihetssystem. Något som innebär betydande besparingar för den befintliga verksamheten på Lidingö, enligt Centerpartiet och Liberalerna, som tillsammans med S och MP reserverade sig mot beslutet.

Flera av partierna yrkade på återremiss för att ge mer utrymme till berörda organisationer att ge sin syn på saken.

FUB Lidingö, som arbetar för utvecklingsstörda barn, unga och vuxna, har reagerat på att de inte fick möjlighet att tycka till om utredningen i ett tidigare skede.

– Vi hade kanske en vecka, tio dagar på oss att komma in med synpunkter. Det är en ganska kort tid för en ideell organisation som normalt träffas någon gång i månaden. Vi tycker att det uruselt av politiker och kommunen att hantera ett sådant här ärende på det här sättet, säger Elisabeth Assis, ledamot i styrelsen.

Håller inte med

Birgitta Sköld avvisar kritiken. Det finns inget krav på samverkan när det gäller ett politiskt principbeslut att införa valfrihet inom fler områden, säger hon.

– Däremot tycker jag att det är bra att vi samråder och det har jag för avsikt att vi ska fortsätta göra. I ett senare skede kan det kan vara naturligt att samverka när det gäller kravställandet på verksamheterna i det kommande förfrågningsunderlaget till upphandlingen.

Kan det bli färre som arbetar på exempelvis Ö-gruppen som ett sätt att spara?

– Nej det tror jag inte. Ingen aning. Vi får se. Vi har gjort en första utredning. Sedan kommer vi att jobba vidare beroende på de svar som vi får in. Att spekulera i det vore inte bra. Nu tar vi en sak i taget och sedan gör vi det bästa för våra medborgare och för de som behöver utnyttja verksamheten.

Fakta

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska ge en meningsfull sysselsättning utifrån personens specifika förutsättningar.

I september hade 155 personer på Lidingö ett aktuellt beslut om daglig verksamhet.

135 personer hade sin verksamhet i stadens egen regi medan 20 personer hade den utanför staden genom individuella avtal.

Ö-gruppen har huvuddelen av den dagliga verksamheten på Lidingö. Med stöd av Ö-gruppens personal kan man få jobba på arbetsplatser på ön inom till exempel snickeri, gårdsskötsel, catering, servering och kontorsarbete.

Källa: Lidingö stad, IVO