Beslut dröjer i Gardnerfallet

ÖSTERÅKER Resultatet av förundersökningen, gällande kopplingen mellan familjen Douglas och det tidigare politikerparet, moderaterna Ingela Gardner och Jan Olov Sundström, dröjer.

Det var efter avslöjanden i SVT:s ”Uppdrag granskning” som Riksenheten mot korruption i januari startade en förundersökning för att ta reda på om något brott har begåtts.

Men än så länge kan inte åklagaren Staffan Edlund säga om det kommer att väckas åtal mot paret, eller om förundersökningen ska läggas ner.

– Det är sekretess som gäller, förklarar han.