Beslut om begravningsplatsen dröjer

Den 16 juni skulle detaljplanen för Järva begravningsplats upp i stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Men dagen för beslut är uppskjuten till hösten.

– Vi behöver gå igenom de cirka 115 synpunkter som har kommit in. Vi behöver eventuellt även komplettera två utredningar som rör buller och geotekniken, säger Sofia Eriksson, stadsbyggnadskontoret.