Nytt beslut: Ekdedalsskolan renoveras

Ekedalsskolan ska rustas upp.
Ekedalsskolan ska rustas upp.
Nu är det bestämt. Ekedalsskolan ska renoveras och en ny skola ska byggas i Charlottendal. Det har kommunstyrelsen beslutat.

Turerna kring Ekedalsskolan har varit många, men nu är beslutat fattat kring skolans framtid.

Under onsdagen bestämde kommunstyrelsen att skolan ska renoveras men också att en ny skola ska byggas i Charlottendal.

– De gamla byggnaderna har stort kulturmiljövärde och det har alltid varit vår intention att bevara dem, om än i annan form. Vi är nu glada över att kunna meddela att vi kommer att fortsätta bedriva skolverksamhet i de anrika byggnaderna i Ekedal, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarna ville behålla

Beslutet innebär bland annat att de gamla byggnaderna på Ekedalstomten, förutom rektorsvillan, renoveras. Enligt Moderaterna ska stadieindelningen vara som idag, F-6.

Beslutet kommer efter två medborgardialoger och en enkätundersökning. Folkligt stöd fanns för att rusta upp skolan.

Totalt har fyra förslag diskuterats och det beslut som nu tagits är en kombination av förslagen.

”Alternativ 2 hade varit bäst”

Oppositionspartiet Socialdemokraterna hade hellre velat se en utbyggnad, men stödjer att skolan räddas.

– Vi tycker att alternativ 2 hade varit den bästa kompromissen sett till ekonomisk, social och klimatmässig hållbarhet. Det var också det förslag som visade störst respekt för medborgardialogerna, säger Mikael Lindström, oppositionsråd (S) i Värmdö kommun.

Även Miljöpartiet är nöjda.

– Vi är glada över att Alliansen slutligen valt att behålla skolan i Ekedal. Lärare och elever har under lång tid vistats i eftersatta lokaler och nu äntligen kan renoveringen påbörjas. Nu behöver vi säkerställa en god lärmiljö i Ekedalsskolan, säger Filip Joelsson språkrör. 

Den nya skolan som ska byggas i Charlottendal ska drivas i fristående regi. Målsättningen är att skolan ska vara i drift under 2020.

Fakta

Detta var de 4 alternativen

  • Alternativ 1 innebär en upprustning av skolans olika byggnader. Kapaciteten är densamma som idag med cirka 420 elever.
  • Alternativ 2 innebär att behålla de historiska trävillorna, medan byggnaderna från 60-talet rivs och ersätts av en ny skola. Skolan byggs som en sammanhållen skola för årskurs F-5 med cirka 600 elever, fördelade på tre huskroppar.
  • Alternativ 3 behåller också trähusen från sekelskiftet, men de får en annan användning än dagens skolverksamhet. Byggnaderna från 60-talet rivs och ersätts av en ny skola som byggs som en sammanhållen skola för åk F-5 med cirka 600 elever. Rektorsvillan, röda, gula och gröna villan ingår inte i den framtida skolverksamheten.
  • Alternativ 4 innebär att Farstavikens skola/Ekedal flyttar till skoltomten i Charlottendal med plats för minst 600 elever.
Källa: Värmdö kommun