Nytt beslut: Fascinate ska bevaras om det går

Fascinate.
Fascinate.
Graffitimålningen Fascinate ansågs för barnosäkert för att bevaras i nya Bromstensstadens park.
Men politikerna i exploateringsnämnden vill bevara verket.
– Det är ett viktigt kulturhistoriskt inslag i området, säger Stefan Hansson (S), ordförande i exploateringsnämnden och biträdande finansborgarråd.

Framtiden för Bromstens K-märkta graffitiverk Fascinate såg mörk ut inför exploateringsnämndens möte i torsdags. Enligt tjänstemännens förslag var verket inte säkert nog för barn i parken där verket är tänkt att stå i den nya Bromstensstaden. Att säkra upp verket skulle bli för dyrt enligt den föreslagna ekonomiska kalkylen.

Men en majoritet av politikerna i exploateringsnämnden vill bevara verket och anser att graffitimålningen Fascinate utgör ett viktigt kulturhistoriskt inslag i området.

– Vi tog beslut om att verket i första hand ska bevaras i sin nuvarande form. Om det inte går på grund av att det blir för osäkert ska konstverket bevaras i annan form. Nu får vi utreda vilka möjligheter som finns för att bevara verket, säger Stefan Hansson.

Plats för skolan utreds

I övrigt välkomnar exploateringsnämnden välkomnar att Bromstens industriområde utvecklas med bostäder, lokaler och nya attraktiva offentliga rum.

När det kommer till plats för den nya skolan, som planeras på Bromstens IP, återremitterades den delen i väntan på den utredning som görs där alternativa platser för skolan undersöks.

– Vi vill försäkra oss om att inga andra bättre alternativ finns för skolans lokalisering, säger Stefan Hansson.