Ännu inga beslut – folkomröstning analyseras

Fem dagar efter folkomröstningen: "Valanalys pågår".
Fem dagar efter folkomröstningen: "Valanalys pågår".
Alliansens pressmeddelande
Alliansens pressmeddelande
"Valanalys pågår". Det är beskedet från alliansen och MP fem dagar efter folkomröstningen i söndags då nej-sidan vann klart.

”Valanalys pågår”

Det är det enda besked alliansen och dess samarbetspartner MP kan lämna fem dagar efter den rådgivande folkomröstningen i Vaxholm. I valet röstade en majoritet, nästan 55 procent, ”nej” till alliansens planerade rivning av Norrbergsskolan. Knappt 44 procent röstade ”ja”.

– Jag ser att av de som röstade hade ”nej” flest röster och det måste vi ta hänsyn till och vara ödmjuka inför, säger Malin Forsbrand, gruppledare för centern i fullmäktige och kommunstyrelsens vice ordförande.

– Därför analyserar vi nu väldigt mycket hur vi ska göra, i Centerpartiet har vi haft medlemsmöte och kommer att träffas oftare nu än vanligt. I går träffades alla gruppledare i fullmäktige för en eftervalsanalys. Det var ett väldigt bra samtal.

Är ni oense inom alliansen?

– Nej, vi är inte oense, men vi har inte pratat så mycket ännu –  alla har inte förankrat i sina partier ännu.

Vilka alternativ överväger ni?

– Vi pratade om många saker, men inget konkret som vi kan säga nu. Nu behöver vi lyssna in och hitta en bra väg framåt som stärker Vaxholm, inte delar vår kommun.

Enligt Malin Forsbrand har planerna på att exploatera Norrberget ett stort stöd bland centerns medlemmar i Vaxholm, men samtidigt är demokratifrågan också väldigt viktig.

Anne-Charlotte Eriksson, gruppledare för Miljöpartiet, som under mandatperioden valt att samarbeta med alliansen, tycker att folkomröstningen inte gett ett entydigt svar på vad Vaxholmsborna tycker i frågan:

– Det är någonstans mittemellan. Jag skulle säga att det är ett klart och tydligt nej – från 28%  av befolkningen. Det är ett resultat som vi måste lyssna till och ta hänsyn till. Sedan får vi se vad vi landar i.

Hur stort stöd har ja?

– Det är 22 procent som röstat ja – men det är 49 % av väljarna som legat kvar i soffan.

På måndag ska MP ha medlemsmöte och då diskutera hur man ser på folkomröstningen.

Enligt Anne-Charlotte Eriksson ska partierna träffas igen över blockgränserna, efter att respektive parti haft sina medlemsmöten. När det sker är inte klart.

Den slutliga röstsammanräkningen i tisdags visade samma valresultat som den preliminära: dvs en klar övervikt för nej-sidan, som fick 54,9 procent av rösterna, mot ja-sidans 43,5procent. 1,6 procent röstade att de avstod från att ta ställning i frågan. Valdeltagandet var drygt hälften av de röstberättigade, 51procent.

Mitt i har även sökt kommunstyrelsens ordförande Lars Lindgren (M) och Michael Baumgarten (L).