Beslut om Fornuddsparken överklagat igen

Fyra personer har överklagat mark- och miljödomstolens beslut om Fornuddsparken.

Mark- och miljödomstolen sa sitt om Fornuddsparken i slutet på oktober, som Lokaltidningen Mitt i Tyresö skrev om tidigare i veckan.

59 personer hade överklagat Länsstyrelsen i Stockholms beslut att upphäva en paragraf i detaljplanen för parken. Domstolen avslog alla överklaganden.

Beslutet att upphäva paragrafen gör det möjligt för Tyresö kommun att i stället planlägga marken som kvartersmark. Det är nödvändigt för att Allianspartiernas förslag att bygga en skola och ett äldreboende ska kunna bli verklighet.

I onsdags var sista chansen att överklaga beslutet. Fyra överklaganden kom in till domstolen samma dag.

Nu tar Mark- och miljööverdomstolen över och ska avgöra om målet ska tas upp. Domstolen har som målsättning att ge besked om prövningstillstånd inom två månader.

 

LÄS MER

Domstol går på kommunens linje

59 har överklagat beslut om Fornuddsparken