Beslut: Gubbängsfältet får idrottsplaner

I tio år har Gubbängsfältets framtid utretts. Under torsdagen gav stadsbyggnadsnämnden tummen upp till den nya detaljplanen.

Den nya detaljplanen för Gubbängsfältet klubbades igenom i stadsbyggnadsmötet under torsdagen. Det betyder att Gubbängsfältet kommer få två nya rugbyplaner och en konstgräsplan. Det blir även en tillhörande servicebyggnad med omklädningsrum, toaletter och kafé.

I den nya detaljplanen:

  • Två rugbyplaner
  • En konstgräsplan
  • Servicebyggnad med omklädningsrum, toalett och kafé.
  • Parkeringsplats med hämtning och lämningsyta vid servicebyggnaden
  • Befintlig parkering öster om servicebyggnaden utökas
  • Cykelpendlingsstråk längs Örbyleden, mellan Nynäsvägen och Lingvägen.
  • Huvudentrén placeras vid korsningen Örbyleden och Söndagsvägen.


Men planer på något bostadsbygge finns inte med i den nya detaljplanen. Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) meddelade i juni att bostäder kan byggas längs kanten och ”rama in fältet”, men han säger även att detta är något för framtiden.