Beslut i kväll: Högstadiet i Bergshamra läggs ner

Protester mot nedläggningen av Bergshamraskolans högstadie
Många elever har protesterat mot nedläggningen av deras skola.
Det kritiserade planerna på att lägga ner högstadiet i Bergshamra blir verklighet.
– Det här är ytterligare en grej som spär på känslan att Bergshamra inte riktigt tillhör Solna, säger oppositionspolitikern Linda Cigéhn, (V).

Trots protester från elever, lärare och föräldrar gick det inte att rädda högstadiet på Bergshamraskolan.

I kväll fattades beslutet som innebär att Bergshamra blir utan högstadie när skolnämnden i Solna antog den så kallade skolförsörjningsplanen, vars syfte är att se över behovet av skolplatser i Solna fram till 2025. Slutsatsen i planen är att Bergshamra har för få invånare i högstadieåldern för en egen skola för dessa.

Bergshamra behöver ett eget högstadium

– Det gick inte som jag hoppats. Men å andra var det ganska väntat, säger oppositionspolitikern Linda Cigéhn, (V), ledamot i skolnämnden.

Hon menar att just Bergshamra är i behov av en ett fungerande högstadie.

Det skapar en sammanhållning i samhället.

Linda Cigéhn, (V)

–  Just att Bergshamra ligger som det ligger gör är de i extra stort behov av att ha en skola med alla stadier. Det skapar en sammanhållning i samhället. Det här känns som ytterligare en grej som spär på känslan att Bergshamra inte hör till Solna och behandlas litet styvmoderligt, säger hon.

Lärare ifrågasätter insatser för att rädda skolan

Ända in i det sista försökte lärare på Bergshamra skola att stoppa nedläggningen. I ett öppet brev till Solna stad ifrågasätter de ansträngningarna för att behålla skolan och vända den negativa elevtrenden.

”…före ett beslut om nedläggning, borde beslutsfattarna också tydligt kunna redovisa allt det som har gjorts för att förhindra en nedläggning. Vi undrar vad som har gjorts för att öka elevunderlaget på hela Bergshamraskolan – och framförallt för att öka elevunderlaget på skolans högstadium”,  skriver de i brevet.

F-6-verksamheten säkras

Skolnämndens ordförande, Marianne Damström Gereben (L) förstår sorgen på skolan.

…här är elevunderlaget inte tillräckligt stort.

Marianne Damström Gereben (L)

– Jag förstår att de är ledsna och besvikna. Jag har själv varit med om skolnedläggningar på mina barns skola, säger hon.

– Men mitt ansvar är att se till hela Solna. Med den här planen säkrar vi F-6-verksamheten i Bergshamraskolan.

Vad har ni gjort för att vända den vikande elevtrenden i Bergshamraskolan som lärarna undrar över?

– Förra mandatperioden samarbetade vi med Bergshamrapartiet, då skyndade vi på digitalisering av skolan, vi sökte stadsbidrag för ett projekt om entreprenörskap och för ett konstprojekt för nyanlända. Men det var engångsinsatser, en kommunalskolas grund är de som bor i närheten och här är elevunderlaget inte tillräckligt stort.