Beslut om 5 000 bostäder tas i år

Stockholm Stockholms stad ser ut att klara målet med markanvisningar till 5 000 nya bostäder under 2012.

På exploateringsnämnden i torsdags kom man upp i 4 970 – trots att ett ärende i Svedmyra bordlades. På årets sista nämnd i december väntas det beslut om markanvisningar för ytterligare ett hundratal bostäder. Ett av de tyngre ärendena den senaste tiden är de 800 planerade bostäderna vid Brommaplan.