Beslut om att sälja ut bostäder skjuts upp

Utförsäljningen av allmännyttans lägenheter i Spånga, Hässelby och Bromma stoppades av oppositionen förra veckan. Politiker från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet krävde en minoritetsåterremiss eftersom de anser att materialet som låg till grund för beslutet om utförsäljning var bristfälligt.

Nu går ärendet tillbaka till kommunfullmäktige för vidare beredning.

– Nu får vi möjlighet att ytterligare utreda beslutet att sälja delar av det allmännyttiga beståndet, säger oppositionsborgarrådet Daniel Helldén (MP).

I förslaget var det tänkt att tre kommunala bostadsbolag skulle sälja 2 900 lägenheter i Blackeberg, Bromsten, Hässelby, Ulvsunda och Hagsätra.