beslut om böneutrop överklagat

Fittja Sverigedemokraterna har överklagat Botkyrka kommuns beslut att ogiltigförklara förbudet mot böneutrop vid moskén i Fittja till Länsrätten.

SD menar att kommunen, tvärtemot vad tjänstemännen kommit fram till, visst har rätt att förbjuda böenutrop och hänvisar till paragrafer i Plan- och bygglagen och Miljöskyddslagen.

”Dessutom är det märkligt att ingen reagerat på denna bestämmelse under de 19 år som förbudet varit i kraft”, skriver partiet i överklagan.