Beslut om bostäder skjuts upp – igen

Förslaget om att bygga bostäder söder om Västerled togs idag återigen upp i stadsbyggnadsnämnden. Men den politiska majoriteten i stadshuset är fortfarande inte överens.

Det blev en repris från förra nämndemötet. Förslaget om att bygga mellan 200-300 bostäder i området kring Västerledsstråket bordlades.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har fortfarande inte lyckats få med sig Miljöpartiet på tåget.

– Det finns lite olika viljor. Det är en svår fråga som behöver ta lite tid, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Ser du någon möjlighet till att läget ska ändras?

– Det är jättesvårt att svara på. Det beror på vad MP landar i, säger Mogert.

Men enligt Miljöpartiet är det egentligen ingen svår fråga alls. De är emot förslaget.

– Jag kan väl tycka att det vore skönt om ett beslut kunde fattas idag, för ingenting kommer att förändras till nästa möte, den 22:a september, säger Cecilia Obermüller (MP).

Varför skjuts det då upp?

– Jag vet inte riktigt, men det var flera personer som ville bordlägga och då blev det så.

Protesterna mot förslaget har varit högljudda både från oppositionen och från Föreningen Värna Västerledsskogen, som bland annat satt upp en stor banderoll vid skogen intill Västerled som uppmanar till protest.

– Väldigt besvikna, att det inte är över, så vi kan fortsätta med våra liv, säger Christine Nelsen, som är ordförande för föreningen.

Men hon är ändå relativt säker på att förslaget aldrig kommer att gå igenom.

– Det har skjutits upp flera gånger och träden står fortfarande kvar, säger hon.

Inte heller Cecilia Obermüller tror att det kommer att bli några bostäder vid Västerledsstråket i framtiden och hon tror att vi inom kort kommer att få ett beslut i frågan.

– Jag tror att det kommer att fattas ett beslut den 22:a september, säger hon.