Min lokala hjälte

Beslut om bygglov får tas om

Traneberg Länsstyrelsen skickar tillbaka ett ärende som rör bygglov för en tillbyggnad av ett flerbostadshus i Traneberg till stadsbyggnadsnämnden.

Nämnden gav tillstånd för tillbyggnaden trots att den skulle bli större än vad som står angivet i detaljplanen.

Då överklagade bostadsrättsföreningen i grannfastigheten beslutet till länsstyrelsen med motiveringen att bygget kraftigt skulle försämra deras boendesituation.

Enligt bostadsrättsföreningen skulle tillbyggnaden göra att deras fastighet och utemiljö helt skulle hamna i skugga under hela vinterhalvåret.