Beslut om dagisavgift jo-anmält

österåker En pappa i Österåker har anmält kommunen till Justitieombudsmannen. Han anser att kommunen gjorde fel när de beslutade att han skulle betala hela barnomsorgsavgiften för sina två barn, trots att han delar vårdnaden med mamman. De hade tidigare betalat hälften var, men sedan kvinnan börjat studera fakturerades hela avgiften till honom, skriver han.