Min lokala hjälte

Bygge uppskjutet – nu väcks grannarnas hopp

Så här ska den nya förskolan med åtta avdelningar se ut. Grannarna har inget emot dagiset, men vill att det flyttas 15-20 meter för att spara träden.
Så här ska den nya förskolan med åtta avdelningar se ut. Grannarna har inget emot dagiset, men vill att det flyttas 15-20 meter för att spara träden.
Grannarnas vädjan om att flytta förskolan 15-20 meter kan få gehör.
Stadsbyggnadsnämnden valde att bordlägga frågan i går.
– Vårt förslag sparar värdefull parkmark, det tror jag politikerna kommer att inse, säger Isabel Runebjörk, en av de boende.

Som Lokaltidningen Mitt i berättat har grannarna länge kämpat för att den planerade förskolan vid Ivar Vidfamnes väg i Örnsberg-Aspudden ska flyttas 15-20 meter norrut.

Anledningen är att man vill spara det parkstråket som löper förbi bostadshusen.

– Vårt förslag tar inga träd i anspråk. Det handlar om den yta där det redan tidigare legat förskolepaviljonger. Det finns inga miljömässiga hinder att bygga där, säger Isabel Runebjörk.

Stadsbyggnadskontoret har å sin sida hävdat att placeringen skulle splittra det gröna sambandet mellan Aspuddsparken och Mälaren. Och så sent som i torsdags meddelade stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) att det var en linje som socialdemokraterna ställde sig bakom.

Den borgerliga alliansen kontrar:

– Vi håller helt med grannarna i det här fallet, säger Björn Ljung (L).

Ärendet om förskolan Flyttfågeln var uppe på stadsbyggnadsnämndens bord i går. Liberalerna föreslog bordläggning, vilket hela nämnden gick med på.

Isabel Runebjörk tror att det kan vara en öppning.

– Jag tror att vi egentligen alla vill samma sak, att processen inte ska dra ut mer på tiden utan att man ska kunna börja bygga på en ny förskola. I det här fallet har politikerna i stadsbyggnadsnämnden fått ett felaktigt underlag från tjänstemännen, vilket har påverkat processen.

Stadsbyggnadsnämnden kommer att pröva frågan på nytt den 7 november. Grannarna är beredda att överklaga om detaljplanen godkänns.