Beslut om flytt av skola skjuts upp

HELENELUND Beslut om Eriksbergsskolans framtida placering skjuts upp till våren 2013. Kommunens högsta ledning har bestämt att frågan behöver utredas ytterligare.

Nu ska ärendet ut på remiss till kommunens olika nämnder som sedan får möjlighet att lämna synpunkter.

I dagsläget finns det i princip två förslag. Det ena är att en ny skola byggs där Eriksbergsskolan står i dag.

Det andra förslaget är att skolan byggs i Näckanskogen, cirka 900 meter från den plats där Eriksbergsskolan ligger idag. Det senare förslaget har tidigare lovordats av kommunen, men mött kraftiga protester från boende.