Beslut om Fornuddsparken dröjer

Beslutet om en ny detaljplan för Fornuddsparken dröjer.

Först måste mark- och miljödomstolen säga sitt.

Länsstyrelsen beslutade tidigare att upphäva en paragraf i detaljplanen för att göra det möjligt för kommunen att bygga i parken på det som har klassats som allmän plats. Länsstyrelsens beslut överklagades i somras till mark- och miljödomstolen.

– Kommunen avvaktar den rättsliga prövningen som måste avgöras innan beslut om den nya detaljplanen kan tas, säger Helené Hjerdin, kommunens planchef.

Hon vet inte när domstolen kommer att ta sitt beslut.

– Nej, men en vanlig domstolsprocess brukar ta mellan fyra och åtta månader, säger Helené Hjerdin.

Kommunen hade räknat med att länsstyrelsens beslut skulle överklagas och därför haft det med i tidsplanen, enligt henne.

LÄS MER

Politiker vill bygga äldreboende före skola

Egenhemsföreningen: Så räddar vi Fornuddsparken

587 personer säger nej till skola och äldreboende i Fornuddsparken

S säger nej till skola i Fornuddsparken

Så vill allianspolitikerna se nya skolan

Fakta

Det här är paragraf 113

I äldre detaljplaner har länsstyrelsen ibland beslutat om paragraf 113.

Syftet var att de som köpte tomter i området fick rätt att gratis nyttja ”den allmänna platsmarken” – som väg, park, natur – även om den ursprungliga ägaren ofta hade kvar äganderätten till marken.

Paragrafen kommer att sluta gälla 2019.

Fram till dess kan länsstyrelsen fatta beslut om ändring eller upphävande av paragrafen när en ny detaljplan tas fram – efter ansökan av kommunen.

Källa: Länsstyrelsen