Beslut om kulturhus är nära

bollmora I dag tisdag väntas de styrande politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet fatta beslut om att starta arbetet med en ny detaljplan för ett nytt kulturhus/gymnasium.

Den nya byggnaden ska ligga vid Bollmora vårdcentral.

I planen ingår också ett hundratal bostäder och en upprustning av vårdcentrals­huset som ska uppgraderas till en så kallad familjegalleria.