Beslut om Mörby är överklagat

DANDERYD Kommunfullmäktiges beslut om avtal med Diligentia om genomförande av exploatering avseende Mörby centrum har överklagats till Förvaltningsdomstolen av en person.

Kommunen ska nu skicka ett yttrande till domstolen.

– Det handlar om en laglighetsprövning. Om beslutet är fattat i laga ordning, säger ­David Grind, exploateringschef i Danderyds kommun.

Innan Förvaltningsdomstolen är klar med sin laglighetsprövning kan Diligentia inte sätta spaden i jorden för en utbyggnad av Mörby centrum.