Beslut om naturreservat rivs upp

Gunilla Ingmar, ordförande i Skuruparkens vänner, tolkar trots allt länsstyrelsens beslut som att Nacka kommun har rätt i sak.
Gunilla Ingmar, ordförande i Skuruparkens vänner, tolkar trots allt länsstyrelsens beslut som att Nacka kommun har rätt i sak.
Länsstyrelsen har rivit upp kommunens beslut om att göra Skuruparken till ett naturreservat. Några formaliafel fällde planerna.

Kommunen väntas inte överklaga utan drar igång samrådsarbetet på nytt i stället.

– Vi fick bakläxa och det känns trist. När man väntat två år på att länsstyrelsen ska bestämma sig känns det otillfredsställande att det blev fel, säger Peter Zethraeus (M), ordförande i naturreservatsnämnden.

Formaliafelen handlade bland annat om att vissa dokument inte funnits tillgängliga på kommunen under samrådstiden.

Utöver byggbolaget JM som arrenderar ut flera fastigheter i området hade två privatpersoner och Skuruparkens stugförening överklagat kommunens beslut.

Gunilla Ingmar, ordförande i Skuruparkens vänner, reagerade först starkt på länsstyrelsen beslut men har förhoppningar om att det ändå kommer att bli ett naturreservat.

– Vi blev väldigt bestörta att det här hände efter alla dessa år. Men att man fortfarande inte får göra någonting som strider mot föreskrifterna i naturreservatet är ett tecken på att länsstyrelsen har gett oss rätt i sak.

Det så kallade interimistiska förbudet, som ska förhindra att exempelvis träd huggs ned eller att det byggs i Skuruparken, gäller i ytterligare ett år – fram till december 2014 – enligt länsstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen väntades i går, måndag, klubba igenom att länsstyrelsens beslut inte ska överklagas och att man i stället gör om samrådsarbetet på nytt.

– Jag hoppas på det. Jag tror det är klokast att göra om, göra rätt och att det sker snabbt, sa kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) i fredags.

Pär Vennerström, regionchef JM Stockholm Syd, är nöjd med att ärendet återremitterats även om det skett på grund av rena formaliamissar.

– Det skulle naturligtvis ha låst oss som fastighetsägare om det hade blivit ett naturreservat, säger han.