Beslut om omstridd skola skjuts upp

Upplands-Bro Den kritiserade Laboraskolan har ansökt om att få starta fristående förskoleklass och grundskola i Upplands-Bro. Skolan har tidigare blivit nekade etablering i Järfälla.

Skolinspektionen beslutar om Laboraskolan får starta verksamhet, men kommunen har fått tillfälle att yttra sig om ansökan.

– I detta ärende finns det intresse för oss att politikerna gör tillägg. Därför kommer vi att skjuta upp ärendet, säger bildningsnämndens ordförande Yvonne Stein (FP).

Partierna har till och med 30 april på sig att komma med synpunkter.