beslut om skolskjuts kan bli försenade

Värmdö Handläggningen av skolskjutsansökningar i Värmdö kommun är försenade inför starten av läsåret 2015/16.

Kommunen skriver på sin webbplats att de arbetar febrilt med att försöka hantera alla ansökningar innan skolstarten nu i veckan.

Kommunen skriver också att de beklagar eventuella problem som förseningen kan medföra för elever och deras vårdnadshavare.