Beslut om Slussen- terminal inom kort

Nästa måndag avgörs frågan om den nya bussterminalen vid Slussen.

Planerna på en terminal inbyggd i Katarinaberget får kritik från Socialdemokraterna som kallar bygget för ”en felplacerad nödlösning”. Partiet vill i stället ha terminalen där en ny galleria ska byggas.

Miljöpartiet motsätter sig också att spränga i berget innan konsekvenserna av den utbyggda tunnelbanan till Nacka blir kända. Miljöpartiet menar dessutom att det kanske inte behövs en så stor terminal.

Detaljplanen klubbas i fullmäktige den 28 maj. Majoritetens förhoppning är att terminalen ska börja byggas 2013/2014.