Beslut om trafikerad trafikplats

UPPLANDS-BRO Under hösten ska politikerna besluta om en ombyggnad av vältrafikerade Brunna trafikplats, där trafik till och från Brunna, Tibble, Stockholm och Enköping möts i ofta höga hastigheter.

Beslut väntas även om en ny utformning av Granhammarsvägen för bättre anpassning för gång- och cykeltrafik. Den slutar i dag strax norr om Norrbodarondellen och är tänkt att förlängas fram till Livgardet.

Likaså väntas beslut om gång- och cykelvägen under E18 mellan Brunna industriområde och Norrboda. I dag är gc-vägen en grusväg. Tanken är att asfaltera den och sätta upp belysning.