Örby slotts äldsta villor får ny chans

Tornvillan kan vara Örby slotts äldsta hus.
Tornvillan kan vara Örby slotts äldsta hus.
Ödesfrågan för tornvillan och de två andra historiska husen i Örby slott är inte avgjord.
Stadsbyggnadsnämnden bordlade ärendet om rivning på onsdagskvällen.

Det var på onsdagskvällen som stadsbyggnadsnämnden skulle besluta om huruvida ett byggföretag skulle få riva tre hundraåriga hus på Sparreholmsvägen i Örby slott. Byggaktörens syfte är att bygga parhus med lägenheter på platsen.

En av villorna, försedd med torn, och byggd 1909 kan enligt Stadsmuseet ha varit den första villa som byggdes i Örby slott efter att slottsägorna styckades av.

Stadsbyggnadskontorets tjänstemän avstyrkte rivning av tornvillan och ytterligare ett bostadshus, men ansåg att man kunde riva en ladugårdsliknande byggnad vid vägen. Men, som sagt, ärendet blev bordlagt av politikerna.