Beslut: Ny servicebostad på Russinvägen

Kvarteret Hökarboden.
Kvarteret Hökarboden.
I brist på servicebostäder har stadelsnämnden i Farsta kommit fram till ett beslut. Hökarängen blir med ny servicebostad och hela elva nya hyreslägenheter i kvarteret Hökarboden.
Det blir en ny servicebostad med elva nya lägenheter på Russinvägen i Hökarängen, det beslutade stadsdelsnämnden förra veckan. De kommer även ansöka om 500 000 kronor som startbidrag hos kommunstyrelsen.
I kvarteret Hökarboden planeras tre femvåningshus med totalt cirka 130 lägenheter– enligt Svenska Hems projektering. Arbetet påbörjas vid årsskiftet och förväntas vara klart etappvis under första halvan av år 2020. I samma lägenhetskomplex kommer en servicebostad inrättas med en gemensamhetslokal samt elva hyreslägenheter.
Ägare av lägenheterna blir fastighetskontoret, men de kommer hyras av stadsdelsförvaltningen som i sin tur hyr ut till de boende i andra hand.
Bakgrunden till beslutet är att det enligt stadsdelsnämnden råder brist på bostäder till människor som innefattas av lagen om stöd och service (LSS). Något som de har ansvar över samt ska tillgodose.