Beslut om ny skola vid Odenplan

Ny skollokaler ska göras i ordning alldeles intill Odenplan.
Ny skollokaler ska göras i ordning alldeles intill Odenplan.
Omkring 200 nya skolplatser skapas när Observatorielundens skola utökas med en ny lokal på Odengatan.

Det är ont om skolplatser i Vasastan och inte lär behovet minska när Hagastaden samtidigt byggs ut. Därför ska nu en fastighet i korsningen Odengatan/Gyldéngatan som tidigare använts som kontor nu bli skola.

Det är Observatorielundens skola som utökas med omkring 200 skoloplatser som ska användas för elever i årskurs 7-9. De första eleverna ska kunna börja gå i skolan höstterminen 2018.

Fastigheten bedöms dock ha synnerligen högt kulturhistoriskt värde vilket begränsat möjligheten till ombyggnad. Skolan kan exempelvis inte inrymma matsal och idrottshall.

Ombyggnaden beräknas kosta 49 miljoner kronor.

Det definitiva beslutet i frågan fattas när Fastighetsnämnden sammanträder på tisdag nästa vecka.