ANNONS

Beslut togs om Hackstaskolan

ANNONS

ÖSTERÅKER I onsdags, fem dagar efter sista dagen för Hackstaskolans 178 elever att med kort varsel välja ny skola, togs även det första formella steget mot en flytt.

Allianspartierna i kommunstyrelsens arbetsutskott, där beslutet först var tänkt att tas, beslutade då att överlåta frågan på kommunstyrelsen, KS.

Socialdemokraterna, som beskrivit hanteringen av frågan som ”inspirerad av Nordkorea” reserverade sig, eftersom man inte anser flytten tillräckligt utredd. Det är möjligt att en samlokalisering av Hacksta och Söra kan ge positiva effekter, menar (S), men eftersom ingen utredning presenterats vill man inte delta i beslutet. KS ska ta upp frågan på ett extra möte den 6 maj.