Det här beslutade gårdagens kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Tyresö
Tolv punkter stod på dagordningen när kommunfullmäktige på torsdagskvällen samlades i Tyresö gymnasiums aula.
På torsdagskvällen samlades kommunfullmäktige för första gången efter sommaruppehållet.
Här är två frågor som var på dagordningen.

Inget beslut om 45 miljoner till markköp

Kommunfullmäktige sa inte ja till att höja kommunens så kallade markreserv. Det är pengar som kan användas för att köpa mark som är attraktiv för att bygga bostäder. Med en rösts marginal återremitterades ärendet på initiativ av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Motiveringen? ”Vi anser att det är högst rimligt att fullmäktige får information om vad det är för strategiska markköp kommunen avser att genomföra med en sådan kraftig markreserv för 2019”.

Beloppet brukar ligga på 10 miljoner kronor. Förslaget var att höja det till 45 miljoner kronor för 2019 och i sådant fall ta lån för eventuella köp.

En av anledningarna bakom förslaget var planen att köpa den kallade Hällbergatomten i Nyfors för 15 miljoner kronor. En förutsättning för det var att kommunfullmäktige röstade för att höja markreserven.

Moderaterna anser inte, som Mitt i Tyresö tidigare berättat, att kommunen ska köpa den tomten.

Kommunen bunkrar livsmedel

Kommunen ska bygga upp ett visst förråd av livsmedel. Det är en del av den nya handlingsplanen för trygghet och säkerhet i kommunen som klubbades under gårdagen.

Det är en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser – allt från det som drabbar några personer till hela samhället. En ny sådan plan ska enligt lag tas fram varje mandatperiod.

Kommunen ska se till att beredskapen blir bättre också på flera andra sätt, till exempel genom att rekrytera fler personer till den frivilliga resursgruppen (FRG), planera för hur företag kan hjälpa till vid allvarliga störningar och planera för ett eget vattenreningsverk.

Här hittar du hela dagordningen och här kan du se mötet i efterhand.